Bilgi Güvenliği Politikası

YILKAP KİMYA BOYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASIYILKAP KİMYA BOYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ kurumsal iş hedefleri ile uyumlu ve onları destekler şekilde iş gereksinimlerine dayanan ve ilgili yasalara ve standartlara göre düzenlenen gereksinimler, tanımlar, kurallar, uygulamalar, sorumluluklar ve iş akışlarını ifade eder. Bu politika, YILKAP KİMYA BOYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin de desteği ile bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Bu amaçla oluşturulan bilgi güvenliği politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

 

- İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek

- Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak

- BGYS'yi ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante etmek, belgelendirmek, kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek

- Mevcut ve öngörülen bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve tehdit ortamını yönetmek

- Bilgi varlıkları başta olmak üzere YILKAP KİMYA BOYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ ne ait BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak

- BGYS ile YILKAP KİMYA BOYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ çalışanlarının ve paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve herkesi Bilgi Güvenliği Politikası ve BGYS uygulamaları hakkında bilgilendirmek

- BGYS sayesinde YILKAP KİMYA BOYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmayı hedefler.